Kontakt ws. szkoleń

Progresion Sp. z o.o.
ul. Twarda 44
00-831 Warszawa

NIP: 5272893233
KRS: 0000786204

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy: 220 000 PLN

e-mail: kontakt@chcezostac.pl

Kontakt ws. zapytań biznesowych

Progresion Sp. z o.o.
ul. Twarda 44
00-831 Warszawa

NIP: 5272893233
KRS: 0000786204

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy: 220 000 PLN

e-mail: biuro@chcezostac.pl